Werkwijze nvt meer sinds 1-1-2021

 

Verwijzing:

Behandeling via uw ziektekostenverzekering kan alleen plaats vinden als er een verwijzing van uw huisarts is voor gespecialiseerde GGZ. De praktijk heeft in 2017 met alle grote verzekeraars een contract behoudens de CZ-groep. Raadpleeg uw polis. De verzekeraars werken met budgetten, het kan voorkomen dat het budget van uw verzekeraar al op is. Vergoeding is dan niet mogelijk.  Voor meer info over de contracten zie hier.

Intake:
Na een intake, die 1-2 geprekken duurt wordt er altijd gezamenlijk een behandelplan opgesteld, waarin de doelen en de methodieken van de behandeling worden benoemd. Voor meer info over onverzekerde zorg en de tarieven daarvan zie hier.

Behandelplan:

Binnen alle reguliere mogelijkheden, zoals psychotherapie, farmacotherapie, ondersteunende gesprekstherapie en EMDR  is er expliciet aandacht voor het systeem waarin iemand functioneert en waaruit hij/zij komt en voor een herstelbevorderende leefstijl. We werken zoveel als mogelijk vanuit gelijkwaardigheid. 

De behandeling wordt mede gevolgd door vragenlijsten: de zgn ROM-metingen, die u invult via de portal van Telepsy/Embloom.

Afzeggen:

Een afspraak dient uiterlijk 24 uur te voren worden afgezegd. Als dat niet lukt wordt 25 euro in rekening gebracht, ongeacht de reden van afzeggen. Deze kosten worden niet door uw verzekering vergoed.

 

 

Bookmark and Share Site Disclaimer