Voor wie:

Ik behandelde hoofdzakelijk volwassenen met

  • depressies
  • angststoornissen
  • post-traumatische stressstoornissen
  • onbegrepen klachten
  • persoonlijkheidsstoornissen

waarbij ik mij vooral richtte op mensen die actief willen meewerken aan het oplossen van de klachten en de problemen en die al enig zelfinzicht hebben.

Een speciale doelgroep voor mijn praktijk zijn artsen en andere hulpverleners, die zelf hulp nodig hebben.  De situering van de praktijk biedt een hoge mate van privacy. Met deze groep is inmiddels veel ervaring opgebouwd, zodat snel naar de kern gegaan kan worden.

Het accent van mijn werk sinds 1-1-2021 ligt geheel bij coaching en supervisie, er is geen GGZ praktijk meer.

Bookmark and Share Site Disclaimer