Lidmaatschappen

Lid van:

-         Nederlandse Vereniging voor Psychiatrie

-         Vereniging voor Persoonsgerichte Experiëntiele Psychotherapie

-         Vereniging voor Vrouwelijke Artsen

Aangesloten bij de intervisiegroep Gooi en Vechtstreek.

Tijdens vakanties wordt waargenomen door de collega’s van deze groep.

Aangesloten bij de vereniging van vrijgevestigde psychiaters Amsterdam en omstreken, die een klachtenregeling hebben: www.vvpaoamsterdam.nl

Kwaliteitsstatuut:

Patiëntenorganisaties, zorgaanbieders en zorgverzekeraars hebben gezamenlijk een veldnorm voor de kwaliteit van de curatieve GGZ ontwikkeld. Deze is vastgelegd in het model Kwaliteitsstauut GGZ. De Nederlandse Zorgautoriteit en Zorginstituut Nederland onderschrijven deze afspraken van het veld.

Vanf 1 januari 2017 zijn wij wettelijk verplicht ons Kwaliteitsstatuut op onze website te publiceren. In dit kwaliteitsstauut hebben wij beschreven hoe wij onze zorgverlening hebben geregeld. Hierbij vind u het officiële document.

Bookmark and Share Site Disclaimer