Het ligt me na aan het hart om mijn kennis en ervaring door te geven aan de jonge generatie hulpverleners.

Dit doe ik oa door het geven van leertherapie en supervisie.

Ik ben door de vereniging van cliëntegrichte therapie erkend als leertherapeut en supervisor.Ook heb ik een erkenning al suspervisor bij de NVP.

Er is plaats voor supervisanten!

Informatie over tarieven kunt U vragen via de mail: glroosch@planet.nl. Het tarief wordt in overleg vastgesteld, mede afhankelijk van wat u vanwege uw opleiding/werkgever vergoed krijgt.

Bookmark and Share Site Disclaimer